DERNEK ÜYELİĞİ-DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA-BORÇ DURUMU!!! - Haberler
Anasayfa | Duyurular | Üyelik | Bize Ulaşın
BORÇ SORGULAMA
tümünü listele
Haberler DERNEK ÜYELİĞİ-DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA-BORÇ DURUMU!!!

DERNEK ÜYELİĞİ-DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA-BORÇ DURUMU!!!


DERNEK ÜYELİĞİ-DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA-BORÇ DURUMU!!!

 

GEÇEN SENE BAŞINDA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYI YAPMIŞTIK, BU AÇIKLAMALARA İSTİNADEN DERNEK YÖNETİMİNCE BİZE ULAŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ÜYELİK DURUMLARIYLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER TESİS ETTİRİLMİŞTİR. 

BU SENE BİR KEZ DAHA BU AÇIKLAMAYI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ. 

LÜTFEN OKUYUN VE ÖNEMSEYİN.

 

04.03.2008 tarihinde, Muhasebe Uzmanları Derneği olarak kurulan Derneğimizin;

2008-2010-2012-2014-2016 yıllarında Olağan Genel Kurulları yapılmış,

659 sayılı KHK ardından Olağanüstü Genel Kurul ile Dernek ismi önce Maliye Uzmanları Derneği sonra Olağan Genel Kurulda (2012 Mayıs) Defterdarlık Uzmanları Derneği ismini almıştır.

            Tüm bu süreç içerisinde; Dernek TüzüğününKurucu Üyeler, Derneğe Üyelik ve Üyelik İşlemleribaşlıklı Üçüncü Bölümünün (5-12 maddeleri) içerisinden; Derneğe üye olabilme şartlarını belirleyen fıkrada,

2012 yılına kadar:

Dernek üyeliği için aranacak nitelikler aşağıda sayılmıştır

1-Muhasebe (Defterdarlık) Uzmanları, 

2-Muhasebe (Defterdarlık) Uzman Yardımcıları,”

            Üye olabilirken,

            2012 yılında yapılan Tüzük değişikliği ile:

           “Dernek  üyeliği için aranacak nitelikler aşağıda sayılmıştır

1-Defterdarlık Uzmanları, 

2-Defterdarlık Uzman Yardımcıları,

3- Defterdarlık Uzmanı unvanını hak etmiş olan kişilerden emekli olanlar ile başka kurum veyahut başka unvana atanmış olan kişiler, Derneğe asil üye olabilirler.”

            hükümleri ile meslek unvanını kaybeden Uzmanların da üyeliklerinin sona ermeyeceği, üyelikten ayrılabilmek için üyelikten ayrılma dilekçesi vermelerinin gerekli olduğu belirlenmiştir.

            2016 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile bu fıkra tekrar;

Dernek üyeliği için aranacak nitelikler aşağıda sayılmıştır

1-Defterdarlık Uzmanları, 

2-Defterdarlık Uzman Yardımcıları,”

            Şeklinde değiştirilmiştir.

                       Dernek Tüzüğünün aşağıdaki hükümleri ise Üyeliğin Sona Ermesi ve yükümlülükleri göstermektedir:

Üyeliğin Sona Ermesi

1-Üyelikten Çıkma 

Madde 8: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten ayrılma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda ayrılış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Kendi isteği ile üyelikten ayrılanların tekrar üye olabilmeleri Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı kararla mümkündür.

2-Üyenin Vefatı

Madde 9: Üyenin vefatı halinde üyelik kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulunca gerekli olan işlemler yapılır. Ölen üyenin birikmiş borcu bulunması halinde silinir.

3-Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz

Madde 10: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1-Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak ve verilen görevlerden sürekli kaçmak, 

2-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

3-Derneğe olan üyelik aidatlarını yazılı ikaza rağmen üç ay üst üste ödememek,

4-Dernekler Kanununda sayılan fiil ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkumiyet kararı verilmek,

5-İlgili Mevzuat esaslarına göre yapılacak yeterlik sınavında başarısız olmak,

 

            Değerli Arkadaşlar;

Yukarıda Dernek Tüzüğünden yapmış olduğumuz açıklamalar; Dernek ile üyesi olan meslektaşlarının arasındaki üyelik yükümlülüklerini göstermektedir.

Üyelerimizin bir mağduriyet yaşamaması için açıklamalarımızın dikkatle okunması gerekmektedir

2017 yılında Dernek üyelikleri ile ilgili revize çalışması sona erdirilecektir. Dernek yükümlülüğü gereği üyelik sona ermiş olsa dahi, Dernek aidat borçları Tüm Üyelerimizin Hakları düşünülerek ve Tüzük gereği tahsil edilecektir.

Tam da bu aşamada yukarıda açıklanan Tüzük maddeleri devreye girmektedir. Derneğe üye olan meslektaşlarımızın,

-          2012 yılına kadar Dernekten ayrılma haklarının yanında, unvanlarını kaybetmeleri halinde de üyeliklerinin sona ermesi durumu bulunmaktadır. 2012 yılı Ocak ayına kadar her ne şekilde olursa olsun, Dernek üyesi iken meslek unvanını kaybetmiş olan meslektaşlarımızın bu durumlarını bize yazılı olarak göndermeleri ve durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Üyelikten ayrılma işlemlerinde meslek unvanını kaybetme tarihi esas alınacaktır.

-          2012 yılı Ocak ayından 2016 Haziran ayına kadar ise, her üyenin ayrılma hakkının bulunduğu ve bu hakkı bize bir dilekçe ile iletmeleri halinde, dilekçe tarihi itibari ile üyelikten ayrılmalarının sağlandığı, bununla birlikte Tüzük değişikliği sonucunda, Yönetim Kurulunun da inisiyatif kullanamayacağı meslekten ayrılmış olduğu halde Dernekten ayrılmak için dilekçe göndermemiş meslektaşlarımızın üyeliklerinin devam ettiği ve dilekçe gönderene kadar üyeliklerinin devam edeceği mevzuat gereğidir. Bu durumda, doğal olarak Dernek yükümlülüğü gereği aidat borçları da devam etmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bu durumda olan meslektaşlarımıza gönderdiğimiz mailler çerçevesinde hareket etmeleri ve bir an önce durumlarını Dernek Yönetimine dilekçe ve eki belgeler ile bildirmeleri gerekmektedir.

-          Tüm yaşanan sıkıntılar değerlendirilerek; 2016 Haziran ayı Tüzük değişikliği ile bu durum sona erdirilmiş ve şu an, bu tarih sonrasında her üyenin üyelikten ayrılma hakkı yanında meslek unvanını kaybetmesi halinde de bizim tespitimiz yada kendilerinin durumu Derneğe iletmeleri ile unvan kaybetme tarihi itibari ile Dernekten ayrılma işlemleri tamamlanacaktır. Ancak her halükarda Dernek üyelerimizin bize durumlarını dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

 

Bir kariyer meslek Derneği olmamız sebebiyle; her üyemizin çalıştığımız Bakanlık ve memuriyet bilinci ile Derneğimizin mevzuat ve Tüzük gereği yönetildiği ve Yönetim Kurulunun da hak ve menfaat konusunda tüm üyeleri eşit saydığı, bununla birlikte meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için elinden geleni yaptığının bilinmesini isteriz.

Bu konuda duyarlı olunması ile Dernek yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususunda gereken önemin gösterilmesini rica ederiz.

 

Bize her konuda defuzder@gmail.comadresine mail atarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca üyelikten çekilme ve herhangi bir gönderi yapacağınız durumlarda; Defterdarlık Uzmanları Derneği Mithatpaşa Caddesi 16/11 Kızılay/ANKARAadresine adi posta ile yada Hüseyin ALADAĞ/Aslan ARAT Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:9 Kızılay/ANKARA adresine posta/kargo ile gönderebilirsiniz.
15.01.2017
Adres : Mithatpaşa Caddesi No: 16/11 Kızılay / ANKARA
Telefon : -  Faks :-
E-Mail : defuzder@gmail.com