Mali ve Sosyal Haklar
Anasayfa | Duyurular | Üyelik | Bize Ulaşın
BORÇ SORGULAMA
tümünü listele
Defterdarlık Uzmanlığı Mali ve Sosyal Haklar

Mali ve Sosyal Haklar


MALİ VE SOSYAL HAKLAR :

659 sayılı KHK nın "c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I ‒ Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendinin sonuna “, Maliye Uzmanları” ibaresi eklenmiş, aynı bölümün (h) bendinde yer alan “Maliye Uzmanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende “Ürün Denetmenleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Defterdarlık Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir" hükmü ile özel hizmet tazminatı Defterdarlık Uzmanları için %130 olarak uygulanacaktır.

666 sayılı KHK nın "F) Denetim Tazminatı” bölümünün (b) bendinde yer alan “(h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar” ibaresi “(ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar” olarak değiştirilmiştir." hükmü ve 05.05.2006 tarihli resmi gazete yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının II Sayılı Cetvelin (B) Denetim Hizmetleri Bölümünün;

a) 1, 2 ve 3 üncü sıralarında sayılanlardan;

-KİT personeli............................................................................................................ : 10
-Diğerleri.................................................................................................................... : 30
b) 4, 5, 6 ve 7 nci sıralarında sayılanlar............................................................. : 20

hükmüne göre Defterdarlık Uzmanları için denetim tazminatı %20 olarak uygulanacak olup 666 sayılı KHK ya ekli 1 sayılı cetvelin J bendine "Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden" göre;

1-2 dereceden aylık alan Defterdarlık Uzmanları için ek ödeme %140,
3-4 dereceden aylık alanlar için   %  135
Diğer derecelerden aylık alanlar   % 130
Bunların yardımcıları için             % 125 olarak uygulanacaktır.

Defterdarlık Uzmanları diğer memurlar gibi 3 yılda bir derece almakta olup EK Göstergeleri 2200’dür ve makam veya görev tazminatı yoktur.

Defterdarlık Uzmanlığı Mesleğinde;

a)    En az 8 (sekiz ) yılçalışmak şartıyla Defterdar Yardımcısı ünvanına atanılabilmekte,

b)   En az 5 (beş) yılçalışmak şartıyla Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanıyla birlikte Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü ünvanına atanılabilmekte,

c)    En az 2 (iki) yılçalışmak şartıyla Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısına atanılabilmektedir.

Adres : Mithatpaşa Caddesi No: 16/11 Kızılay / ANKARA
Telefon : -  Faks :-
E-Mail : defuzder@gmail.com