Defterdarlık Uzmanlığı
Anasayfa | Duyurular | Üyelik | Bize Ulaşın
BORÇ SORGULAMA
tümünü listele
Defterdarlık Uzmanlığı Defterdarlık Uzmanlığı

Defterdarlık Uzmanlığı


Defterdarlık Uzmanlığı KARİYER MESLEK olup Defterdarlık Uzmanı, Görevlendirildiği Defterdarlık biriminin görev alanına giren konular ile bu birimce yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla, Defterdarlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle, Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki saymanlıklar ile genel ve özel bütçeli idarelere bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak,3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak, görev ve yetkilerine sahiptir.
Defterdarlık Uzmanları şu temel nitelikleri taşımalıdırlar:
 
Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.
Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır, Defterdarlık Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.
Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.
Denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.
 
Genel olarak Defterdarlık Uzmanlığı;
a) Muhasebe Biriminde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanları Devlet muhasebesinin; ekonomi yönetimi ve uluslararası kuruluşların bilgi ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası standartlara uyumlu olarak oluşturulması, geliştirilmesi, bilişim teknolojileri kullanılarak kayıtlarının tutulması, sağlanması, çıktılarının değerlendirilerek, genel yönetim mali istatistiklerinin sistematik ve düzenli olarak yayınlanmasını sağlamaktır.
 
b) Milli Emlak Birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanları Devlet malları ile Devlete intikali gereken malları, milli çıkarlara en uygun, etkin ve verimli biçimde, diğer kuruluşlar ile işbirliği halinde, bilimsel ve toplumsal gelişmeler de dikkate alınarak Devletin taşınmazlarının yönetimini sağlamak.
 
c) Denetim Biriminde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanları Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki saymanlıklar ile genel ve özel bütçeli idarelere bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak. 
Adres : Mithatpaşa Caddesi No: 16/11 Kızılay / ANKARA
Telefon : -  Faks :-
E-Mail : defuzder@gmail.com